Ekonomi

Sezoni veror/ 15 mijë persona të punësuar

               Publikuar në : 19:28 - 02/08/18 marsela

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dhënë informacion rreth rezultateve të arritura në kuadër të zbatimit të planit të detajuar të masave, me qëllim mbarëvajtjen e sezonit turistik veror, uljen e evazionit fiskal, rritjen e të ardhurave, rritjen e numrit të vendeve të punës, si dhe ndërgjegjësimin e publikut të gjerë për tërheqjen e kuponit tatimor.

Nga aksioni rezulton se janë identifikuar 240 subjekte të paregjistruara, të cilat janë regjistruar. Janë konstatuar 366 tatimpagues, me punonjës të padeklaruar, të cilët janë futur në skemën e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore.

Ndërkohë, gjatë sezonit veror janë punësuar 15,000 punonjës të rinj, nga të cilët 5,458 – Të punësuar të rinj, DRT Durrës;  3,377 – Të punësuar të rinj, DRT Vlorë; 2,208 – Të punësuar të rinj, DRT Sarandë; 1,777 – Të punësuar të rinj, DRT Shkodër.

KONTROLLI TATIMOR

510 – Tatimpagues kanë rritur detyrimin për pagesën e TVSH-së. Rritja llogaritet të jetë rreth 463% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

HETIMI TATIMOR DHE ZBATIMI

6,227 – Subjekte u kontrolluan në territor

2,415 – Subjekte u konstatuan me shkelje ose 40% e tyre. Shkeljet më frekuente janë: moregjistrim, mos lëshim kuponi, printera jo fiskalë, mallra pa faturë, mosdeklarim/regjistrim i klientëve në strukturat e hotelerisë, punonjës të paregjistruar:

89.8 milionë lekë – Vlera totale e shkeljeve

EDUKIMI DHE INFORMIMI

Pëpara fillimit të sezonit turistik AT u angazhua në një fushatë edukimi dhe informimi për tatimpaguesit, të cilët ushtrojnë aktivitet në zonat turistike:

3,269 – Tatimpaguesve ju adresua thirrja për korrektesë në zbatimin e legjislacionit tatimor, si dhe u informuan mbi të drejtat dhe detyrimet për të ushtruar një aktivitet ekonomik.

2,200 – Tatimpagues të përzgjedhur me kujdes nga AT u ftuan për të përmirësuar vetëdeklarimin, nga të cilët 1,100 tatimpagues ju përgjigjën thirrjes pozitivisht.

Administrata tatimore  njofton se do të vijojë me kontrollet e subjekteve, që zhvillojnë akvititet në zonat turistike.

Ajo u bën thirrje, të gjithë tatimpaguesve për të zbatuar legjislacionit tatimor dhe për vetëpërmbushje.

Çdo të punësuari, tatimet i kërkojnë që të denoncojë mospagesat e kontributeve për punën e tij. (Burimi: Monitor)

 

Kthehu
WhatsApp Denonco ne TT